Tanımlama

Kâfir ülkelerde miladi Nisan ayının ilk günü bazı insanlar arasında yaygın hâle gelmekte, bazı müslümanlar da bu konuda onları taklit etmekte ve bu günde yalanı câiz görmektedirler...
Sayın hocam, siz bu inancı ve bu taklidi nasıl görüyorsunuz?

Görüşün Bizim İçin Önemli