1 Nisan Şakası

Tanımlama

Kâfir ülkelerde miladi Nisan ayının ilk günü bazı insanlar arasında yaygın hâle gelmekte, bazı müslümanlar da bu konuda onları taklit etmekte ve bu günde yalanı câiz görmektedirler...
Sayın hocam, siz bu inancı ve bu taklidi nasıl görüyorsunuz?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  1 Nisan Şakası

  كذبة إبريل

  [ تركي - Turkish - Türkçe ]

  şeyh Salih b. Fevzan el-Fevzan

  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

  Terceme: IslamQa
  koordinasyon: Sitesi Islamhouse


  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع IslamHouse.com

  2013 - 1434

  1 Nisan Şakası

  Kâfir ülkelerde miladi Nisan ayının ilk günü bazı insanlar arasında yaygın hâle gelmekte, bazı müslümanlar da bu konuda onları taklit etmekte ve bu günde yalanı câiz görmektedirler...

  Sayın hocam, siz bu inancı ve bu taklidi nasıl görüyorsunuz?

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Yalan, her vakitte tartışmasız haramdır. Kâfirleri taklit etmek, bu ve başka konularda onlara benzemeye çalışmak, asla câiz değildir.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [رواه أبو داود وأحمد]

  "Kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."

  İmam Ahmed; hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir.Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler:

  Görüşün Bizim İçin Önemli