Her Yıl Kutlanan Birtakım Kutlamalara Katılmanın Hükmü

Her Yıl Kutlanan Birtakım Kutlamalara Katılmanın Hükmü

Tanımlama

Her yıl kutlanan birtakım kutlamalara katılmanın hükmü hakkındaki soruya, değerli âlim Muhammed el-Humud en-Necdî’nin cevabı içermektedir.
Her yıl kutlanan "Dünya Âile Günü", "Uluslararası Engelliler Günü", "Dünya Yaşlılar Yılı" gibi, birtakım kutlamalara ve münâsebetlere katılmanın dîndeki hükmü nedir?
Yine, İsrâ ve Miraç Kandili, Mevlid-i Nebevî ve Hicretin Yıldönümü kutlamaları gibi, insanlara hatırlatmak ve onlara öğüt vermek amacıyla dînî kutlamalar için birtakım broşürler hazırlamanın veya konferanslar ve İslâmî sempozyumlar düzenlemenin şer’î hükmü nedir?

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli