Her Yıl Kutlanan Birtakım Kutlamalara Katılmanın Hükmü

Her Yıl Kutlanan Birtakım Kutlamalara Katılmanın Hükmü

Tanımlama

Her yıl kutlanan birtakım kutlamalara katılmanın hükmü hakkındaki soruya, değerli âlim Muhammed el-Humud en-Necdî’nin cevabı içermektedir.
Her yıl kutlanan "Dünya Âile Günü", "Uluslararası Engelliler Günü", "Dünya Yaşlılar Yılı" gibi, birtakım kutlamalara ve münâsebetlere katılmanın dîndeki hükmü nedir?
Yine, İsrâ ve Miraç Kandili, Mevlid-i Nebevî ve Hicretin Yıldönümü kutlamaları gibi, insanlara hatırlatmak ve onlara öğüt vermek amacıyla dînî kutlamalar için birtakım broşürler hazırlamanın veya konferanslar ve İslâmî sempozyumlar düzenlemenin şer’î hükmü nedir?

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli