Ikhlas Dalam Menuntut Ilmu

Keterangan

Fatwa ini menjelaskan pentingnya ikhlas menuntut ilmu serta memberikan semangat dan dorong bagi para penuntut ilmu.

Tanggapan anda