Cara Terbaik Untuk Amar Ma’ruf Dan Nahi Munkar

Keterangan

Pertanyaan yang dijawab oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz –rahimahullah- yang berbunyi: “Apakah ada cara terbaik untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar? “

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda