მონანიების შემდეგ იგივე ცოდვის გამეორება

Writer :

Translation:

Categories:

Description

კითხვა: რას გვეტყვით პიროვნების შესახებ, რომელიც ერთიდაიგივე ცოდვას რამდენიმეჯერ იმეორებს?

feedback