მუშრიქების დღესასწაულებზე დასწრება და მათი მილოცვა

المُفتي :

ترجمة:

مُراجعة:

نبذة مختصرة

ქრისტიანების დღესასწაულებზე დასწრება და ამ მიზნით მათზე მილოცვა დასაშვებია? კითხვას პასუხობს პატივცემული შეიხი მუჰამმედ საიჰ ალ მუნაჯჯიდი, რომელიც ყურანის აიათებზე და მუჰამმედ შუამავლის (ს.ა.ს.) სუნნეთზე დაყრდნობით თემის შესახებ საკამოდ ვრცელ ინფორმაციას გვაწვდის.

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا