حوكمی ڕكوع بردن به‌بێ ئه‌وه‌ی (الله أكبر) ی نوێژدابه‌ستن بكات له‌ نوێژی جه‌ماعه‌ت

وه‌سف كردن

پرسیارێكه‌‌ له‌ لایه‌ن شێخ عبد الكریم الخضیر ئه‌ندامی ده‌سته‌ی گه‌وره‌ زانایانی شانشینی عه‌ره‌بستانی سعودیه وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ده‌قی پرسیاره‌كه ئه‌مه‌یه‌‌: حوكمی ئه‌و كه‌سه‌ چییه‌ كاتێك ئه‌بینێت كه‌ ئیمام چووه‌ به‌ ڕكوعدا ئه‌میش ڕكوع ده‌بات به‌بێ ئه‌وه‌ی (الله أكبر) ی نوێژدابه‌ستن بكات ؟.

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی ڕكوع بردن بهبێ ئهوهی (الله أكبر) ی نوێژدابهستن بكات له نوێژی جهماعهت

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ عبد الكریم الخضیر

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی :پشتیوان سابیر عهزیز

  2011 - 1433

  ﴿ حكم من ركع ولم يكبر تكبيرة الإحرام ﴾

  « باللغة الكردية »

  الشيخ عبد الكریم الخضیر

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2011 - 1433

  حوكمی ڕكوع بردن بهبێ ئهوهی (الله أكبر) ی نوێژدابهستن بكات له نوێژی جهماعهت

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ عبد الكریم الخضیر كرا :

  پرسیار : حوكمی ئهو كهسه چییه كاتێك ئهبینێت كه ئیمام چووه به ڕكوعدا ئهمیش ڕكوع دهبات بهبێ ئهوهی (الله أكبر) ی نوێژدابهستن بكات .

  وهڵام : نوێژهكهی دانامهزرێت ودانابهسترێت، چونكه (الله أكبر) كردنی نوێژدابهستن لای جمهوری زانایان ڕوكنی نوێژكردنه، وهلهلای حهنهفیهكانیش مهرجی نوێژكردنه، بهڵام ئهگهر هاتوو بههیچ شێوهیهك (الله أكبر)ی نهكرد ئهوا نویژهكهی بهتاڵه ودانامهزرێت، بهڵام ئهگهر هاتوو لهكاتی ڕكوع بردندا (الله أكبر) ی كردبوو دیسان نوێژهكهی سهحیح ودروست نییه لای جمهوری زانایان، و پێویست دهكات نوێژهكهی دووباره بكاتهوه، لهبهر ئهوهی (الله أكبر) كردنی نوێژدابهستن جێگا وشوێنی ئهو كاتهیه كه نوێژخوێن بهپێوه بێت (نهك لهكاتی ڕكوعدا بێت) ..

  خوای گهورهش زانا وشارهزاتره ..