حوكمی كوشتنی هاوڵاتییه‌كی بێباوه‌ڕ یان بێباوه‌ڕێكی ئه‌ماندراو

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن سایتی ئیسلام پرسیار ووه‌ڵام، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌: هه‌ندێك له‌گه‌نجان ولاوان پێیان وایه‌ ووشكی وتێكه‌ڵاونه‌كردنی بێباوه‌ڕان ( ئه‌وانه‌ی خه‌ڵكی ووڵاتی خۆت بن یان وافد وئه‌ماندراوو بن) كارێكی شه‌رعیه‌، نه‌ك هه‌ر ئه‌وه‌نده‌ به‌ڵكو هه‌ندێكی تریان كوشتن وهه‌ڵواسینیان به‌ حه‌ڵاڵ ده‌زانن ئه‌گه‌ر كارێكی خراپیان لێ بینین ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی كوشتنی هاوڵاتییهكی بێباوهڕ یان بێباوهڕێكی ئهماندراو

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  موحهمهد صاڵح المنجد

  سایتی (ئیسلام پرسیار ووهڵام)

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2012 - 1433

  ﴿ حكم قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن ‏﴾

  « باللغة الكردية »

  محمد صالح المنجد

  موقع الإسلام سؤال وجواب

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2012 - 1433

  حوكمی كوشتنی هاوڵاتییهكی بێباوهڕ یان بێباوهڕێكی ئهماندراو

  پرسیار : ههندێك لهگهنجان ولاوان پێیان وایه ووشكی وتێكهڵاونهكردنی بێباوهڕان ( ئهوانهی خهڵكی ووڵاتی خۆت بن یان وافد وئهماندراوو بن) كارێكی شهرعیه، نهك ههر ئهوهنده بهڵكو ههندێكی تریان كوشتن وههڵواسینیان به حهڵاڵ دهزانن ئهگهر كارێكی خراپیان لێ بینین ؟

  وهڵام : سوپاس بۆ خوای گهوره .

  دروست نییه كوشتنی هاوڵاتیهكی بێباوهڕ یان بێباوهڕێكی وافد و ئهماندراو، ئهگهر هاتوو دهوڵهت ئهمانی دابێتێ بۆ هاتنه ژوورهوه بۆ ووڵاتی موسڵمانان، وه دروست نییه كوشتنی ئهوانهشیان كه كارێكی خراپ وناشهرعی دهكهن، بهڵكو ئهگهر هاتوو كارێكی خراپیان كرد دهبێت ڕهوانهی دادگای شهرعی بكرێن، ئهو حوكمهیشی ئهو دادگا شهرعیه دهیدات بهسهریدا كیفایهته و هیچ كهسێكی تر بۆی نیه حوكمی بۆ دهربكات .. خوای گهورهش زانا وشارهزاتره .

  {مجموع فتاوی ابن باز (8 / 207 ) }