фатиха суросунун тафсири

Реферат

Бул китеп мусулмандар ар кн сайын парыз жана нафил намаздарында отуздан ашык ирет окуй турган “Фатиха” сръс менен кеёири тааныштырат. Китеп жалпы окуучу журтчулугуна арналган. Автору Шамсуддин Абдыкалык уулу.

Download
Комментарий жөнөтүңүз

Илимий классификациялар: