معلومات المواد باللغة العربية

Китептер

Элементтердин саны: 32

 • Кыргызча

  PDF

  Мусулман үчүн пайдалуу кыска китепче

 • Кыргызча

  PDF

  “Мына бул Ислам” “Кабырда бериле турган үч суроо”, “Төрт эреже” жана “Исламдан чыгаруучу амалдар” аттуу китептердин баяндамасы

 • Кыргызча

  PDF

  Жалпы үммөт үчүн маанилүү сабактар китебинин баяндамасы. Китеп кыргыз тилинде. Даярдаган доктор Хейсам Сархан. Бул эмгек имам ибн Баздын (Ага Аллахтын ырайымы болсун) "Жалпы үммөт үчүн маанилүү сабактар" аттуу китебине түшүндүрмө. Акыйда, Фикх, Адеп-ахлак менен байланыштуу баардык мусулман үммөтү билүүгө тийиш болгон бир топ илимий маселелер бул китепте жыйналган. Автор китепти таблица жана схема түрүндө түзгөн. Ар бир бөлүктөн кийин текшерүүчү суроолор жана экзамендер келген. Китеп кыска болгонуна карабай кемчиликсиз, жана чарчатып кетчүдөй дагы узун эмес.

 • Кыргызча

  PDF

  Баарыбызга үлгү болчу пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун) өмүр жолун билүү ар бир мусулмандын милдети. Мына ушуну эске алып, кыска, бирок так, даана жана маанилүү жазылган “Аллахтын элчисинин үйүндө бир күн” аттуу китепчени сунуш кылабыз. Китепте пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун) асыл сыпаттары, кулк-мүнөзү, ибадаттары, коомдук жана үй-бүлөлүк мамилелери ж.б. ачык-айкын сүрөттөлгөн.

 • Кыргызча

  PDF

  Бул китепте Ислам дини, анын негиздери, Ислам акыйдасынын негиздери жана максаттары сыяктуу диндин негизги темаларын баяндайт.

 • Кыргызча

  PDF

  Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири

 • Кыргызча
 • Кыргызча

  PDF

  Айыз жана нифастын өкүмдөрүнө тиешелүү алтымыш суроо

 • Кыргызча

  PDF

  МУСУЛМАН ҮЧҮН ПАЙДАЛУУ КЫСКА КИТЕПЧЕ

 • Кыргызча

  PDF

  Ислам дининин элчиси Мухаммад (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун)

 • Кыргызча

  PDF

  Ислам Куран жана сүннөттүн негизинде Ислам дини жөнүндө кыскача баяндама

 • Кыргызча

  PDF

  Кабырда бериле турган үч суроо; Төрт эреже; Исламдан чыгаруучу амалдар: Китеп кыргыз тилинде. Даярдаган доктор Хейсам Сархан. Китеп өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: 1) Кабырда бериле турган үч суроо. Бул өтө баалуу китеп өзүнө мусулман билүүсү парз болгон эң маанилүү негиздерди камтыйт, жана ал негиздер тууралуу адам кабырында суралат. Бул эмгекте Аллах бизге буйрук кылган кээ бир ибадаттын түрлөрү жана диндин даражалары эскерилген. 2) Төрт эреже: Таухид (Жалгызкудайчылык) эрежелерин, анын аныктамаларын, мушриктер келтирген кээ бир шек-күмөндөрдү жана аларга жоопту баяндай турган кыскача китеп. 3) Исламдан чыгаруучу амалдар: Мусулмандын динине кооптуу болгон эң улуу маселелери эскерилген кыскача китеп. Булардын коркунучтуулугуна карабай адамдар эң көп ушул амалдарды кылышат. Жана бул нерселерден сак болуш үчүн жана буларга түшүп калбашы үчүн мусулман бул китепти үйрөнүүсү милдет. Автор китепти таблица жана схема кылып өтө сонун түзгөн. Ар бир китептен соң экзамен жана текшерүүчү суроолор келген. Китеп кыска болгонуна карабай кемчиликсиз, жана чарчатып кеткендей дагы узун эмес.

 • Кыргызча

  PDF

  ЫЙЫК КУРААН аяттарынын маанилеринин котормосу Кыргыз тилинде

 • Кыргызча

  PDF

  Бул китепте сиз Ислам Дининин негизги амалдары, алардын пайдалары, мыйзам-эрежелери жана парыз болушуна Кураан-Хадистерден келтирилген далилдер менен таанышасыз

 • Кыргызча

  PDF

  Бул китеп мусулмандар ар кн сайын парыз жана нафил намаздарында отуздан ашык ирет окуй турган “Фатиха” сръс менен кеёири тааныштырат. Китеп жалпы окуучу журтчулугуна арналган. Автору Шамсуддин Абдыкалык уулу.

 • Кыргызча

  PDF

  Аялдардын табиятындагы кандар тууралуу макала

 • Кыргызча

  PDF

  ИСЛАМ АДЕПТЕРИ Аллахка чексиз мактоо-шүгүрлөр болсун. Анткени Ал Аллах Мухаммад, саллаллаху алейхи уа салламды, Өзүнүн ырайымына жетүүнү каалагандар үчүн үлгү кылып жиберди. Аллах таала Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламды, башкаларга үлгү кылып жебергендиги тууралуу төмөнкү аятта ачык баяндады. Аллах таала айтты: «Чындыгында Аллахтын Элчисинде силер үчүн, Аллахтын (сооп-сыйлыгын), акыретте (Анын ырайымын) үмүт кылгандар үчүн, жана Аллахты көп эстегендер үчүн эң жакшы үлгүлөр бар». Мусулман үммөтүнө жол башчы, ыймандууларга үлгү, эң жакшы күлк-мүрөздүн ээси, Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламга, салам-салаваттар болсун. Аллах таала ал Пайгамбарды ыйык Куранда «улуу кулк-мүнөздүн ээси» деп баса белгилеп айткан. Аллах таала айтты: «Чындыгында сен улуу кулк-мүнөздүн ээсисиң». Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламдын, адеп-ахлагы жана анын кулк-мүнөзү эң жогорку деңгээлдеги адеп-ахлактын башаты болгон. Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты: «Мен болгону адеп-ахлактуулукту толуктоо үчүн гана жиберилдим». Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламга, толук ишенген, аны ээрчиген жана аны менен бейиште бирге болуп бактылуу болгон адам – ал Пайгамбарыбыздын адеби менен адептенген жана анын сүннөтүн толук карманган адам. Анткени Пайгамбарыбыз: «Ким адеп-ахлагын оңдосо, анда мен ага бейиштин төрүнөн хансарай берилишине кепил боломун» – деп айткан. Ким Пайгамбарга моюн сунуп, аны ээрчип, Аллахты бардык ширктерден аруулап, жалгыз Ага гана ибадат кылып, шарыятты бекем карманып, зекетин берип, ороз кармап, ата-энесине жакшылык кылып, Аллах арам кылган нерселерден тыйылып, зынадан, арактан ж.б. арам иштерден алыс жүрсө, анда Аллах таала сөзсүз бейишке киргизет. Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам: «Баш тарткандардан башка менин бардык үммөтүм бейишке кирет» – деп айтты. Ошондо: «Оо, Аллахтын Элчиси! Кимдер баш тартышат?» – деп сурашты. Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам: «Ким мага моюн сунса, анда ал бейишке кирет. Ал эми ким каршы чыкса, анда баш тарткан болот» – деп айтты». Ар бир мусулман пайгамбардай адеп-ахлактуу болушу жана анын жолун жолдоосу менен ага татыктуу үммөт боло атат. Адеп-ахлактуулукта үлгү болгон Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламдын ыйык насааттары тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылып калган. Ким Пайгамбарга чыныгы үммөт болууну кааласа, анда анын адеп-ахлагын үйрөнсүн жана үй-бүлөсүнө, балдарына үйрөтсүн. Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламдын, адеп-ахлагы жана баа жеткис асыл насааттары бул «Ислам адептери» аттуу китебинде жыйынтыктап жазылган. Пайгамбарды ээрчип эки дүйнө бактылуулугуна жетүү үчүн анын асыл насааттарын окуп билүү зарыл. Мына ошондуктан бул баа жеткис асыл насааттарды жазып элге жеткирүүнү туура көрдүм. Мен бул китепти акыйкат жолун издеген бардык жаштардын окуусун, ата-энелер балдарына туура тарбия берүү үчүн окуп берүүсүн, аларга үйрөтүүсүн, мечит медреселерде окулуусун, жума кутбалардында айтылуусун жана Пайгамбарды ээрчүүнү каалаган ар бир мусулманга насаат кыламын. Түбөлүктүү, Башкаруучу, Улуу Аллах. Анын «бол» деген буйругу сөзсүз болот. Бул китептин элге пайдасы тийген, адамдарды Аллахка жакындата турган, алардын туура жолго түшүүлөрүнө себепчи болгон жана Пайгамбардын сүннөттөрүн ачыктаган китептерден болуусун Аллахтан суранам. Оо, Аллах! Өзүң Кечирүүчүсүң. Бул кирепти жазгандардын, окугандардын, тараткандардын баарын күнөөлөрүн кечирип, бейишиңе киргизе көр. Автор: Шейх Уахид Абдусалам ибну Баали

 • Кыргызча

  PDF

  Аллах тандаган пайгамбардын кыскача өмүр баяны жана өзгөчөлүктөрү.

 • Кыргызча

  PDF

  Пайгамбарыбыздын чӣ-д цавец менен Сахабалардын туугандыгы Жана досту

 • Кыргызча

  PDF

  Сахабалардын даражасын, артыкчылыгын, өзгөчөлүгүн жана үммөттүн аларга болгон милдетин мусулмандарга жеткирүү. Ошондой эле "Ахлу суннанын" сахабалар тууралуу ишенимин баяндап, Рофида сыяктуу агымдардын туура эмес ишенимдеринен кайтаруу

бет : 2 - Ким : 1