Илимий классификациялар

معلومات المواد باللغة العربية

Good Manners

Элементтердин саны: 1

  • Кыргызча

    PDF

    Шейх Яхья Ибрахим аль-Яхья калемине таандык болгон бул макала ал кишинин “Ажы бурадарга ачык кат” деп аталган китебинен знд. Автор бул макалада адепт\лктн бизге тааныш болбогон кырларын жана касиеттерин ачып берет.