FURUYAA KIITIYO

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

KA SII FURIYAA MUSOO KUNNA KEENYAA LA SARIYOGO MAG DALII LI JINDI MINNA

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG