FURUYAA KIITIYO

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

KA SII FURIYAA MUSOO KUNNA KEENYAA LA SARIYOGO MAG DALII LI JINDI MINNA

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le