mosilimoo daajikoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Daajikoo mig musilima kendoo nyanta a soto la ka iyaaka kiilaa la jee mig mu daajijoo betoo tu bee waramaa tiyoo ti

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: