mosilimoo daajikoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Daajikoo mig musilima kendoo nyanta a soto la ka iyaaka kiilaa la jee mig mu daajijoo betoo tu bee waramaa tiyoo ti

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le