Laakira loolugo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kuwo lu minnu be kela laakira loolugo la kunnadiyaa moolu ye anig moo kunna kuwo lu anig kiilaa la kanjuuroo kontimoo waatoo la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG