Seyitaanoo la siloo moo lu filindoo to

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kiloo lu minnu seyitaanoo ka wo le ka adamadigo parakasindi Ala la siloo kag anig a ala feeree lu.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: