wuluulaa buunyaa nafaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

abe wuluulaa buunyaa lu kono ka duwaa i` ye kulloo kono anig bankeee to

Download
m` be soolrig i la miiro la le