Duwaa Daajikoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

duwaa daadikoo lu anig kuwo lu minnu ka duwaa jaaboo tariyandi

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le