Dankeneyaa nig fulag kafoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kumakago le mu mandinka kago la mig ka diyaamu dankeneyaa la kumaayaa la anig fulag kafoo la jawuyaa anig kuwo lu minnu ka deg wolu la

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: