Futuwoo Musiloo Niŋ Musilimootanoo Teema

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Futuwoo kiitiyoo misilimoo niŋ musilimoo tanoo teema

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG