Musukoo la fisamanteeyaa

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Musukotoo la fisamanteeyaa aniŋ miŋ be dendiŋ woo la kabo kiilaa la kandasiloo lu to

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: