Kuluuroo munilimeyaa kono

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Sawutulhak miŋ ka ke WestCoast Radio

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG