Saasaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋ be dendinsaayaa la a niŋfisamanteeyaamiŋ be a fiŋkoŋo to , Ka Bara bin Aazib la hadiisookoyindimiŋ be dendiŋNiitaa la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: