Saloo la fisamanteeyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaa mu saloo la fisamanteeyaa la kaayoluniŋhadiisoolunaatiminnu be dendiŋ woo la.

m` be soolrig i la miiro la le