Haasidiyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mua kadiyaamuhaasidiyaakuuraŋoniŋ a noojawoo le la moo bala.

m` be soolrig i la miiro la le