Kaburujuuroo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamukaburujuuroo la aniŋkeeñaaluminnu be a la minnu data anigminnumaŋdaawolukono.

Download
m` be soolrig i la miiro la le