kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timinkadiyaamufulankafoo la lakakuraanooniŋkadiisoolukuloolusamanaŋminnudiyaamutawolu la aniŋka a noonoo doo lu naati.

m` be soolrig i la miiro la le