Saayiboo lu noomalankoo miŋ too mu Amir Abdullah at-tamiimii diŋo ti a la kiisatoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaamu sahiboo lu noomalankoo doo la i` kaafo minŋ ye Amir Abdullah at-tamiimii diŋo ti. Ala taarika ñimma miŋ a ya a baara.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: