Alabatoo la mutootunkuŋolu

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamuAladatoo la mutootunkuŋolutimiŋdaliiloolu la minnunaata n naaAyisatu la hadiisoo to.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG