Lanjurutoo lu topotooñaa

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Aka diyaa kanjurutoo topotooñaa le la aniŋ ka I muta ko i`fanaa mu jamaa kono moolu le ti loodulaa be minnu la

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le