Sariyoŋolondoo la fisamanteeyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamusariyoŋolondoo la fisamanteeyaa la , aniŋkasuusundirooke a ñiniŋo la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: