Ribaatalaadaa

kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋRibaa la, ka a koyindianiŋ a kiitiyooniŋkulooluminnunaatawootokamoolusilandiala.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG