kakoyindirookenuuman bin bashir la hadiisoo la

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be koyindirookeladuumaan bun bashiir la hadiisoo la miŋkadiyaamuhalaalooniŋharaamoo la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG