Moo Mig Ye Naafuloo Soto

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

The Publisher:

Ka Amankuta

Moo Mig Ye Naafuloo Soto Haraamu Siloo Kag A Naata A Dafansi Moo Hijindoo To

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: