Moo Mig Ye Naafuloo Soto

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

الناشر:

Ka Amankuta

Moo Mig Ye Naafuloo Soto Haraamu Siloo Kag A Naata A Dafansi Moo Hijindoo To

m` be soolrig i la miiro la le