IslamHouse.com la bundaa baa lu

IslamHouse kago lu

Kafaa(Kuraan) bugo humanistic la soori kitaaboo lu , safetaa lu moyitaa lu jeetaa lu nig kanna mig siyaata kag 100 ti

a kotoboo saayiŋ

Musilimeyaa diinoo log

مئات من المواد الدعوية بعشرات اللغات والمختصة بالتعرف على الإسلام

a kotoboo saayiŋ

Muhammad mu Allah la kiilaa le ti.

Londirilag kayitoo lu waramaa baa musilimeyaa la annabiyoomoo mig my Muhammad to- kiisoo nig nemoo be aye duniyaa kago lu la

a kotoboo saayiŋ

ka dug musilimeyaa kono saayig

moo lu ye minnu lafita dunna musilimeyaa kono saayig.. ali nig moo lu si ñoo moyinoo le minnu be londig musilimeyaa koridaa kono nig a kagi lu kontoo lu la

a kotoboo saayiŋ

maakoyiroo islamhouse.com

Email kafoo

اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد المواد المنشورة في بعض اللغات

a kotoboo saayiŋ

Balaqu la bundaa baa

Moo kotego lu kumandi kataa islaamoo kag nig Email la warag bantabaa la.

a kotoboo saayiŋ

torent la bundaa baa

feg kerekerelinnu kago ye muumee wala kuraani karag kag fudoo lu bee kafurigo ñooma jindi nig butog kilig dikoo la

a kotoboo saayiŋ

m` be soolrig i la miiro la le