BANAA LA TILITAG FOLOO

BANAA LA TILITAG FOLOO

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

BANAA LA TILITA FOLOO FISAMANTEEYAA MIG BE WOO KONO A MAG TARA DULAA KOTENTO WOTO MOO NYANTA ALA BATOO SIYANDILA A KONO.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: