SAAYAA

SAAYAA

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

SAAYAA MOO NYANTA KA I FAG HAKILOO BULANDILA LA LE WAATIYOO WAATI

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le