WADANOO

WADANOO

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

WADANOO LA KIITIYO LU ANIG A KEENYAA LU ANIG BOYIDAA LU MINNU BE DENDIG A LA.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: