WADANOO

WADANOO

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

londi mankutoo lu:

Ka Amankuta

WADANOO LA KIITIYO LU ANIG A KEENYAA LU ANIG BOYIDAA LU MINNU BE DENDIG A LA.

m` be soolrig i la miiro la le