Ka Amankuta

Ñiÿ mu suukuu sutunne ti mig ye kafuñoomaroo ke shariyoÿo la kuuruñaa lu la miÿ sabatita sunna sabatiriÿo lu to niÿ fooÿaa sooneyaariÿo la miÿ be seneyaarig mandinka kaÿo la

m` be soolrig i la miiro la le