Futukoo nig bitayaa daajikoo lu

Futukoo nig bitayaa daajikoo lu

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

A ka diyaamu futuwoo nig bitanyaa daajikoo lu miŋ ñanta tarala futuuñoomaa fuloo lu teema , anig ka i miira kuwoo lu la minnu tambita kaabiila fuloo lu teema fo janniŋ futuwoo be timma la

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG