Lasitakaaroo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timigkadiyaalulasitakaaroo la

m` be soolrig i la miiro la le