Sun tiñaaraŋo

Sun tiñaaraŋo

kawandilaa : Abdullah Faatii

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Faŋo lu minnu niŋi ya a ke a be ila suŋo tiñaa la a duŋ I ñanta ifan jafandila ala le.

m` be soolrig i la miiro la le