Kitimoo (Leyilatu lgadroo) la fisamanteeyaa

Kitimoo (Leyilatu lgadroo) la fisamanteeyaa

kawandilaa : Omar Bun Jeg

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Kitimoo (leyilatul-qadir) la fisamanteeyaa aniŋ ka wakiloo ke a kono baara kendo lu la aniŋ sadaaboo lu

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG