Suusundiroo sunkaroo suŋo la

Suusundiroo sunkaroo suŋo la

kawandilaa : Omar Bun Jeg

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Suusundiroo sunkari suŋo la aniŋ ka a muta soobeyaa la aniŋ fisamanteyaa miŋ be Ala la jaamaroo mutoo la.

m` be soolrig i la miiro la le