Juburiili la hadiisooka a koyindi

Juburiili la hadiisooka a koyindi

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋJuburiilu la hadiisoo la miŋkadiyaamumusilimeyaakuukummaabalu la.

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le