Mga Inisapal a galbekan kanu timpo nu kabegkagi (Hajj)

Mga Inisapal a galbekan kanu timpo nu kabegkagi (Hajj)

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su nia video na makapantag sa mga galbekan a inisapal kanu taw a begkagi kanu timpo na Hajj, nasisita su kadsanggila nin lun ka para dili makasakuto endu maka bid’ah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna