Su Palitiala sa Allah endu gay a muli na punsuan nu languna mapia (Maguin)

Su Palitiala sa Allah endu gay a muli na punsuan nu languna mapia (Maguin)

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag sa kanu kapaginugot anu Allah endu su gay a Muli atagin a punsuan na languna mapia

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna