Tatapen su katadem sa Allah

Tatapen su katadem sa Allah

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag kanu tatap a katadem kanu Allah kanu langun a ula-ula

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna