Tatapen su katadem sa Allah

Tatapen su katadem sa Allah

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag kanu tatap a katadem kanu Allah kanu langun a ula-ula

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna