Mga adat ukit kanu kanggalbek

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Isa a video pantag kanu manga mapia a ukit endu adat betad kanu kanggalbek

Mga kumento o puna